Gymnastická cvičení s využitím náčiní v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

Abstract
Cílem práce je vytvoření souboru námětů s gymnastickými míči - owerbally, který může být využit jako inspirace v rámci tělovýchovných chvilek na prvním stupni základních škol. Teoretická část uvádí poznatky z oblasti vývojových zvláštností dětí mladšího školního věku a vymezuje období školní zralosti. Praktická část obsahuje deset tematicky motivovaných souborů, které jsou doplněny grafickým zpracováním jednotlivých cvičebních fází. Tyto materiály byly ověřeny na Základní škole v Zásmukách a budou využity jako výukový materiál pro učitele.
The aim of the work is to create a set of ideas with gymnastic balls - owerballs, which can be used as inspiration in physical education moments in the first stage of primary schools. The theoretical part presents knowledge from the area of developmental peculiarities of children of younger school age and defines the period of school maturity. The practical part contains ten thematically motivated files, which are supplemented by graphic processing of individual exercise phases. These materials were verified at the Primary School in Zásmuky and will be used as teaching material for teachers.
Description
Subject(s)
Mladší školní věk, gymnastický míč, motivace, pohyb, Younger school age, gymnastic ball, motivation, movement
Citation
ISSN
ISBN
Collections