Tuberkulóza včera a dnes

Title Alternative:Tuberculosis yesterday and today
dc.contributor.advisorNedvídek, Jan
dc.contributor.authorHrnčířová, Naďa
dc.date2010
dc.date.accessioned2013-12-20
dc.date.accessioned2023-04-24T06:48:40Z
dc.date.available2013-12-20
dc.date.available2023-04-24T06:48:40Z
dc.date.committed2010-04-30cs
dc.date.defense2010-06-28
dc.date.issued2013-12-20
dc.date.submitted2009-01-13cs
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: UZS; přílohy: 1 CD, 1 informační leták; rozsah: 74 s.cs
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Tuberkulóza včera a dnes měla za cíl zjistit míru informovanosti v různých věkových skupinách, je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá např. historií, patogenezí, diagnostikou, terapií a prevencí. Praktická část se zabývá výzkumem, který jsem prováděla pomocí dotazníků. Respondenty jsem rozdělila do dvou věkových kategorií a na zdravotníky a nezdravotníky. Zjištěné údaje dále vedly k potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. Doufám, že tato bakalářská práce bude pro někoho produkt při sebevzdělávání a mnou vypracovaný leták přínosem pro širokou veřejnost, protože ačkoli si to neuvědomujeme, tak tuberkulóza je stále nemocí, která by se neměla podceňovat.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis " tuberkulosis yesterday and today " was designed to determine the awareness level in different age groups and is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with history, pathogenesis, diagnosis, therapy and prevention. The practical part deals with research that I made using questionnaires. Respondents were split into two age groups and into paramedic and non-paramedic group. Observed data led up to proof or disproof the hypotheses.I hope that this bachelor thesis will be for someone product to self-education and prepared material enrich the knowledge of general public, because although we're not realizing it , tuberculosis is still an illness that should not be underestimated.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168422
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectbcg vakcínacs
dc.subjectkalmetizacecs
dc.subjectmycobacterium tuberculosiscs
dc.subjectrobert kochcs
dc.subjecttuberkulinová zkouškacs
dc.subjecttuberkulózacs
dc.subjectbcg vaccineen
dc.subjectpatch testen
dc.subjectmycobacterium tuberculosisen
dc.subjectrobert kochen
dc.subjecttuberculin testen
dc.subjecttuberculosisen
dc.subject.verbisnemoci pliccs
dc.subject.verbistuberkulóza pliccs
dc.subject.verbispulmonary diseasesen
dc.subject.verbispulmonary tuberculosisen
dc.titleTuberkulóza včera a dnescs
dc.title.alternativeTuberculosis yesterday and todayen
dc.typeThesiscs
local.departmentÚZScs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.identifier.stag16814
local.identifier.verbis434222
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:02:07cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files