Originální textilní výrobky

Abstract
Propagace řemeslné výroby a způsob jejího prodeje. Zjištění možnosti podnikání v řemeslné výrobě. Návrh způsobu formy prodeje, jak lze výrobky nabízet zákazníkům. Určení ceny, výběr materiálu a pomůcek pro řemeslnou výrobu a nalezení vhodné formy prodeje ručních výrobků.
The promotion of handicraft production and the manner of its sale. Finding business opportunities in craft production. A proposal on how the forms of sales, how the products can be offer customers. The determination of prices, selection of material and aids in artisanal production and the appropriate forms of sales of handmade products.
Description
Subject(s)
Textilní průmysl, řemeslná výroba, živnost, prodej, ruční výrobky, zákazník, konkurence, materiál, cena, průzkum trhu, Textile industry, craft, trade, sale, handmade products, customer, competition, material, price, market research
Citation
ISSN
ISBN