Posouzení finanční situace výrobního podniku

Title Alternative:Evaluation of the financial situation in manafacturing company
dc.contributor.advisorJáčová, Helena
dc.contributor.authorPatrmanová, Miluše
dc.date2009
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed1899-12-30
dc.date.defense2009-06-22
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KFÚ; přílohy: Příloha č. 1 Tamariho bodová stupnice Příloha č. 2 Kralickův rychlý test - stupnice hodnocení ukazatelů Příloha č. 3 Soustavy ukazatelů Příloha č. 4 Účetní výkazy společnosti GEA LVZ, a.s.; rozsah: 83s., 13s. přílohcs
dc.description.abstractAnotace V této diplomové práci jsem se zaměřila na zhodnocení a posouzení finanční situace podniku pomocí finanční analýzy, kterou jsem aplikovala u společnosti GEA LVZ, a.s. Práce je rozdělena na čtyři části, první část je zaměřena na teoretické vymezení pojmu finanční analýza a jejího významu. Druhá část charakterizuje vybraný podnik, jeho historický vývoj a předmět podnikání. Třetí neboli praktická část popisuje a hodnotí finanční situaci podniku na základě poskytaných dat z účetních výkazů, je zde také zachyceno vyhodnocení celkové situace podniku a porovnání společnosti GEA LVZ, a.s. s největším konkurentem v odvětví. Ve čtvrté části se věnuji návrhům a doporučením vyplývajících z celkové finanční situace podniku, které by vedly k zlepšení, již tak dobré, situace. Závěr obsahuje stručné zhodnocení a přínosy, které jsem získala zpracováním daného tématu.cs
dc.description.abstractAnnotation In this dissertation I focus on evaluation and appreciation of the financial situation of a company by financial analysis. I apply the financial analysis to the company which is named GEA LVZ, a.s. The dissertation is divided into four parts; in the first part I defined theoretical principles of the financial analysis. The second part is about the company, as well as historical development and its main business activities. The third part is also called practical part which describes and evaluates the financial situation in the company by means of data from accounting statements. There are the evaluation whole situation of the company and comparison the company with the biggest competition from a branch. In the last part I focus on proposal and recommendation which are lead to improving already good situation of the company. The conclusion contains brief evaluation and contribution which I gained working on this topic.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/5193
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjectuživatelé finanční analýzycs
dc.subjectpoměrové ukazatelécs
dc.subjectrozdílové a absolutní ukazatelécs
dc.subjectprofil vybrané výrobní společnostics
dc.subjectporovnání s konkurencí. cs
dc.subjectthe financial analysisen
dc.subjectmethods of the financial analysisen
dc.subjectusers of the financial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectindicators of difference and absolute indicatorsen
dc.subjectprofile of the industry companyen
dc.subjectcomparison the company with competitionen
dc.subject.verbisfinanční analýzacs
dc.titlePosouzení finanční situace výrobního podnikucs
dc.title.alternativeEvaluation of the financial situation in manafacturing companyen
dc.typeThesis
local.departmentKFUcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag16043
local.identifier.verbis412056
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:20cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_16043.pdf
Size:
14.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce