Monitorování procesu tepelného podlepování kožených dílů autopotahů pomocí zpracování obrazu

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá kvantitativním hodnocením procesu tepelného podlepování kožených dílu použitých pro šití potahů sedaček do automobilů. U tepelného podlepování je počet dílů základním předpokladem pro stanovení efektivity pro jednotlivé pracovníky, směny i celého procesu. V současnosti je výstupem jen hrubý odhad počtu vyrobených dílů pořízený průběžným počítáním pracovníky při výrobě. Tento způsob je nespolehlivý a způsobuje problémy v řízení výroby, dlouhodobém plánování i při hodnocení pracovníků. V práci je navrženo řešení s využitím optického snímače, zpracování a analýzy obrazu pro objektivní zjišťování počtu podlepovaných kožených dílů. Je navržen algoritmus, který objektivně zjistí počet podlepených dílů za daný časový úsek a je zobrazován jeho aktuální stav. Výstupem je i uživatelské prostředí, které umožňuje vizuální kontrolu navrženého řešení v reálném čase. Jedná se o levné a účinné řešení pro vyhodnocování efektivity výroby na technologiích, u kterých je výstupem sled jednotlivých výrobků s širokým spektrem tvarů a barev.
This diploma thesis deals with the quantitative evaluation of a thermal lamination process. Number of parts is an essential prerequisite for determining the efficiency for individual workers, shifts and the whole process. The current situation of output is just a rough estimate, and this is root cause of problems with long-term capacity planning, staff assessment, and looking opportunities to improvement. The thesis proposes a method using camera, image processing and analyze to determine the number of parts. An algorithm is designed to objectively detect the number of laminated parts for time period and displays current data. Output is a user friendly interface showing the current situation of production and history. It is a cheap, moveable and efficient solution for production supervision for technologies, where output is the sequence of individual products with a wide range of shapes and colors.
Description
Subject(s)
Počítačové vidění, detekce, rozpoznání, segmentace, geometrické charakteristiky, podlepování, zjišťování počtu, Image processing, detection, recognition, segmentation, morphological image processing, lamination, counting
Citation
ISSN
ISBN