Hodnocení fotoluminiscenčních textilií zvyšující viditelnost chodce v silničním provozu

Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením luminiscenčních vlastností pletenin vyrobených z fotoluminiscenční příze, které by mohly zvýšit viditelnost chodce v silničním provozu za tmy. Práce je zaměřena na testování fotoluminiscenčních vlastností textilií pomocí digitálního fotoaparátu. Navržená metoda měření a metodika vyhodnocení digitální fotografie je dostatečně přesnou a cenově dostupnější alternativou měření luminiscence pomocí speciální přístrojové techniky. Hodnocen byl vliv parametrů pleteniny z fotoluminiscenční příze na intenzitu vyzařování luminiscence, schopnost jejího vyhasínání a účinek doby osvitu. Subjektivně byla hodnocena viditelnost pruhovaného vzoru s ohledem na obsah fotoluminiscenčního materiálu.
The diploma thesis deals with the evaluation of luminescent properties of photoluminescent yarn knitted fabrics, which could increase the visibility of pedestrians in road traffic in the dark. The thesis is focused on testing the photoluminescent properties of the fabrics using a digital camera. The proposed measurement method and evaluation methodology of digital photography is a sufficiently accurate and cheaper alternative to measurement using special instrumentation. The influence of the parameters of knitted fabrics made from photoluminescent yarn on the intensity of luminescence emission, its afterglow ability and the effect of exposure time were evaluated. The visibility of the striped pattern was subjectively evaluated with as to the content of the photoluminescent material.
Description
Subject(s)
viditelnost chodce, fotoluminiscence, pletenina, luminiscenční vlastnosti, digitální fotoaparát, spektroradiometr, vyhasínání luminiscence, intenzita luminiscence
Citation
ISSN
ISBN