Sledování jakosti na žinylkové přízi s využitím obrazové analýzy

Title Alternative:Monitoring chenille yarn quality using image processing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem optimalizace sledování neshod na žinylkové přízi. Žinylková příze pro tuto práci byla vyrobena a poskytnuta firmou Hoflana s. r. o.. V první části práce je popsána žinylková příze a druhy této příze. Také jsou v této části představeny programy, které byly v této práci používány, je popsán princip obrazové analýzy a největší díl teoretické části je věnován sledování neshod na přízích. Popsány jsou možnosti, jak lze neshody sledovat, jsou nastíněny metody sledování některých druhů neshod a je zde i přehled neshod, které se na přízích vyskytují. Ve druhé části práce je definována metoda snímání vzorků a byl také představen skript v programovém prostředí Matlab, s jehož pomocí byly počítány periody mezi jednotlivými vadami. Byla použita obrazová analýza k zaměření neshod na přízi. Byly testovány dva druhy příze, od každého druhu dva vzorky, jeden z období, kdy se začaly objevovat první neshody a druhý z doby, kdy byl již výskyt neshod častý. Oba vzorky dělí časově 24 hodin. Třetí částí práce je návrh optimalizace sledování neshod na žinylkové přízi. Je zde počítáno s naměřenými daty, byla ověřena shoda rozdělení dat s Poissonovým a exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti. Je zde navržen způsob optimalizace sledování neshod na přízi tak, že není nutné kontrolovat celou vyráběnou přízi, ale vždy jen určitý úsek v určitém čase. Na základě této analýzy je buď výroba prodloužena, nebo je řezací nůž vyměněn. Výsledné tabulky obsahují pravděpodobnosti, s jakými lze detekovat vadu, v závislosti na čase a délce úseku zkoumané příze. Byl uvažován fakt, že se intervaly mezi neshodami v čase budou zkracovat. V grafech a tabulkách je porovnán lineární a exponenciální trend změny parametru exponenciálního rozdělení.
Description
80 s., 8 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
quality management, yarns, management jakosti, příze, počítačová analýza obrazu
Citation
ISSN
ISBN