Inteligentní řízený zdroj napětí

Title Alternative:Intelligent Controlled Voltage Source
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V rámci bakalářské práce byl řešen problém inteligentní regulace teploty ohřevu vody. Byl navržen a zkonstruován přístroj na principu elektronické regulace výkonu řízený procesorem. Funkční testy prokázaly, že přístroj je schopen provozu a je plně funkční. Hlavním problémem bylo vhodné navržení regulátoru samotného. V další řadě pak vhodně ošetřit jednotlivé ochrany zařízení, které zabraňují nebo předcházejí možným škodám, případným ohrožením či nežádoucím poraněním obsluhující osoby. Princip zařízení spočívá v tom, že regulátor napájíme řídicím napětím v rozsahu 0 V až 10 V a tím dostáváme na výstupu regulátoru napětí v rozmezí 0 V, až 230 V. Výstupním napětí je napájeno topné tělese, které je v měrné nádobě s vodou. S rostoucím výstupním napětí se zvyšuje teplota topného tělesa, která ohřívá vodu v měrné nádobě. Tuto regulaci zde realizuje programovatelný integrovaný obvod PIC 16F676. Toto je základní funkce regulátoru. Další elektronické bloky, které jsou k tomuto regulátoru připojeny, zajišťují ochrannou funkci a kontrolu nad tímto regulátorem. Jedná se o bloky hlídání hladiny vody, hlídání maximální teploty vody, signalizace stavů a napájení těchto bloků.
Description
47 s., 9 s. příl. :obe., tab. +CD ROM
Subject(s)
temperature control, controllers, regulace teploty, regulace, elektronika, regulátory
Citation
ISSN
ISBN