Vývoj majetkové kriminality po roce 1989

Title Alternative:The Development of Property Criminlity after 1989
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou vývoje majetkové kriminality po roce 1989. Cílem práce bylo zhodnocení vývoje charakteristik majetkové trestné činnosti v České republice po roce 1989. Teoretická část byla zaměřena na vymezení základních pojmů zejména z oblasti kriminologie, trestního práva, sociální patologie, psychopatologie a forenzní psychologie vztahujících se k majetkové trestné činnosti. Praktická část byla zaměřena na zjištění hlavních příčin páchání majetkové trestné činnosti a na její vývoj v České republice po roce 1989 s ohledem na působení faktorů sociálních, demografických, politických aj. V průběhu výzkumu byla pro sběr dat využita metoda řízeného rozhovoru, analýzy statistických údajů a analýzy spisových materiálů. Výsledky výzkumu vykazovaly alarmující nárůst majetkové kriminality po roce 1989 a vyúsťovaly v návrh opatření pro její minimalizaci.
The Bachelor´s Work was aimed at development of property criminality after 1989. The theoretical part of Work was aimed at describing the basic facts of Criminology, criminal Law, social Pathology, Psychopathology and forensic Psychology with focus on property criminality. The practical part of this Work was aimed at finding out the main reasons of committing property criminality and its development in the Czech republic after 1989 with regard to social, demographic, political and other factors. For the research itself, the methods of partially directed interview, analysis of statistics and analysis of documentation were used. The results of this research showed an alarming growth in property criminality since 1989. The very last part of the Work was aimed at providing suggestions of how to reduce property criminality in this country.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 x CD - kompletní znění BP; rozsah: 83
Subject(s)
kriminalita, majetková kriminalita, vývoj majetkové kriminality, kriminologie, trestní právo, sociální patologie, psychopatologie, forenzní psychologie, prevence kriminality, kriminální jednání, kriminální agrese, osobnost pachatele, specifická porucha osobnosti, psychopatie, psychické trauma, delinquency, property criminality, development of property criminality, criminology, criminal low, social patology, psychopatology, forensic psychology, prevention of criminality, criminal behaviour, criminal aggression, personality of offender, specific personality disorder, psychopathy, psychic trauma
Citation
ISSN
ISBN