Příčné rozměry polyesterové dvojmo skané příze

Title Alternative:Lateral dimensions of two fold polyester yarn
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato Diplomová práce se zabývá definováním příčných rozměrů dvojmo skané příze. V teoretické části uvádí do problematiky geometrického popisu dvojmo skané příze, definuje základní parametry důležité pro experiment a rozebírá, jaké jsou možnosti měření těchto charakteristických rozměrů. V první části experimentu bylo zkoumáno, jak se budou jednotlivé příčné rozměry dvojmo skaných polyesterových přízí vyvíjet v závislosti na zákrutu a seskání. Na závěr experimentu jsou vypočítány již existující teoretické vztahy a následně porovnány s naměřenými daty charakteristických rozměrů.
This diploma work focuses on defining the lateral dimensions of the two ply yarn. In the theoretical part it introduces the issue of geometric description of the two ply yarn, defines the basic parameters important for the experiment and shows the possibilities of measuring these characteristic proportions. The first part of the experiment it was studied, how the various lateral dimensions of the two ply polyester threads develop depending on the twist of yarn and twist take up. At the end of the experiment there are calculated existing theoretical relationships and subsequently compared with measured data of the characteristic proportions.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 disketa; rozsah: 65 s.
Subject(s)
dvojmo skaná příze, parametry příze, geometrická struktura příze, podélné pohledy, průměr příze, two fold yarn, yarn parameters, the geometric structure of the yarn, longitudinal views, diameter of yarn
Citation
ISSN
ISBN