Moderní technologie jako nástroj pro šíření finanční gramotnosti

dc.contributorBukvicová Petra, Ing. : 66910
dc.contributor.advisorSemerádová Tereza, Mgr. Ph.D. : 63774
dc.contributor.authorMrázek, Daniel
dc.contributor.otherKubrt Matěj, Ing. Konzultant2 : 66908
dc.date.accessioned2019-06-25T17:25:10Z
dc.date.available2019-06-25T17:25:10Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2019-01-15
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2019-1-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání finanční gramotnosti, přesnějimožnostmi využití moderních technologií, které se dají použít a existují. Teoretickou částpráce lze rozdělit do dvou oddílů. V první oddílu se práce zaměřuje na vysvětlenínejrůznějších pojmů finanční gramotnosti. Druhý oddíl má za cíl představit teoretickourovinu tvorbu webdesignu, webových aplikací a webu samotného. Praktická část práce sevěnuje samotným projektům, které se zaměřují na vzdělávání finanční gramotnosti,konkrétně na jednu deskovou hru a čtyři webové hry či projekty, kde jeden z nich pocházíze zahraničí a působí celosvětově. Každý projekt má své hodnocení, případné připomínky amožnosti zlepšení. V závěru práce se nachází hodnocení od respondentů, kteří vyplnilidotazník a byli tázáni na své poznatky.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the issue of financial literacy education, more precisely thepossibilities of using modern technologies that can be used and exist. The theoretical partcan be divided into two sections. In the first part, the thesis focuses on explaining the variousconcepts of financial literacy. The second section aims to introduce the theoretical level ofthe creation of webdesign, web applications and the web itself. The practical part is devotedto the projects that focus on the education of financial literacy, namely one board game andfour web games or projects, one of them coming from abroad and operating globally. Eachproject has its own evaluation, suggestions and improvements. At the end of the thesis thereis an evaluation of the respondents, who completed the questionnaire and were asked fortheir findings.en
dc.description.mark
dc.format103
dc.format.extentROM
dc.identifier.signatureV 201900784
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152796
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCÍRUS, Lukáš a Aleš CÍRUS, 2016. Informační a finanční gramotnost. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-044-7. ŠKVÁRA, Miroslav, 2016. Finanční gramotnost. Druhé vydání. Praha: Miroslav Škvára. ISBN 978-80-904823-3-3. NAVRÁTILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost: učebnice učitele. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-107-7. KRECHOVSKÁ, Michaela, 2015. Financial literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň: Nava. ISBN 978-80-7211-483-2. APREA Carmela a Eveline WUTTKE, 2016. International handbook of financial literacy. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-981-1003-585. SMITH, Andrew O., 2016. Financial literacy for millennials: a practical guide to managing your financial life for teens, college students, and young adults. Santa Barbara, Calif.: Praeger an imprint of ABC-CLIO. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectVzdělávánícs
dc.subjectfinancecs
dc.subjectfinanční gramotnostcs
dc.subjectwebdesigncs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.subjectwebové aplikacecs
dc.subjectEducationen
dc.subjectfinanceen
dc.subjectfinancial literacyen
dc.subjectwebdesignen
dc.subjectwebsitesen
dc.subjectweb applicationsen
dc.subject.verbisweb applicationsen
dc.titleModerní technologie jako nástroj pro šíření finanční gramotnostics
dc.titleModern technology as a tool for spreading financial literacyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMI
local.degree.programmeSystémové inženýrství a informatika
local.degree.programmeabbreviationN6209
local.department.abbreviationKIN
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000390
local.identifier.stag36843
local.identifier.verbiskpw06581931
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo784
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:37cs
local.verbis.studijniprogramKIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Daniel_Mrazek_DP.pdf
Size:
14.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Mrazek_Semeradova.pdf
Size:
121.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Mrazek.pdf
Size:
174.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP