Movement in nature - kolekce interiérových textilií

dc.contributor
dc.contributor.advisorKrotký Svatoslav, doc. ak. mal. : 55202
dc.contributor.authorKomendant, Inna
dc.date.accessioned2021-08-20T12:19:44Z
dc.date.available2021-08-20T12:19:44Z
dc.date.committed2021-5-28
dc.date.defense2021-06-29
dc.date.submitted2020-10-2
dc.date.updated2021-7-8
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvoření kolekce výtvarných interiérových textilií, které lze uplatnit pro dekoraci interiéru. Zdrojem inspirace pro tvorbu potisků jsou přírodní jevy ve svém dynamickém projevu. Dynamika je klíčovým slovem pro celou kolekci navržených vzorů. Je podpořena i samotnou technikou vytvoření jednotlivých grafických návrhů. Důraz je kladen na charakteristické tvary, směr, intenzitu a periodicitu pohybů zkoumaných jevů. Praktická část popisuje proces tvorby návrhů, předtiskovou přípravu pomocí grafických editorů a způsob realizace navržené kolekce. Prezentace se skládá z katalogu vzorů a textilních vzorníků, ve kterých se výtvarně propojuje hlavní myšlenka s inspirací. Práce je doplněna vizualizací navržených potisků v interiéru.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis is to create a collection of artistic interior textiles that can be used for interior decoration. The source of inspiration for the creation of prints are natural phenomena in their dynamic expression. Dynamics is the key word for the entire collection of designed patterns. It is also supported by the technique of creating individual graphic designs. Emphasis is placed on the characteristic shapes, direction, intensity and periodicity of the movements of the studied phenomena. The practical part describes the process of creating designs and prepress using graphic editors and the way of implementation of the designed collection. The presentation consists of a catalog of patterns and textile swatches, in which the main idea is artistically connected with inspiration. The work is complemented by the visualization of designed prints in the interior.en
dc.description.mark
dc.format71 s. (79 283 znaků)
dc.format.extentIlustrace 3 textilní vzorníky, 1 katalog.
dc.identifier.signatureV 202103320
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160861
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBRIGGS-GOODE, Amanda. Printed textile design. London: Laurence King Publishing, 2013. ISBN 978-1-78067-118-5. vsp0,2cm DVOŘÁKOVÁ, Zdenka. DTP a předtisková příprava: kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1881-8. vsp0,2cm SCHNEIDERMAN, Deborah a GRIFFITH WINTON, Alexa, ed. Textile technology and design: from interior space to outer space. London: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 978-1-4725-2375-4.vsp0,2cm
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPřenosový tiskcs
dc.subjectinteriérová textiliecs
dc.subjectdekorační textiliecs
dc.subjectpřírodní jevycs
dc.subjectživelcs
dc.subjectpředtisková přípravacs
dc.subjectTransfer printingen
dc.subjectinterior textilesen
dc.subjectdecorative textilesen
dc.subjectnatural phenomenaen
dc.subjectelementen
dc.subjectprepressen
dc.titleMovement in nature - kolekce interiérových textiliícs
dc.titleMovement in nature - collection of interior textilesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineTD
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKDE
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT18000130
local.identifier.stag42519
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis28365581-4536-446f-97c7-05ff799a21a4
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3320
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Inna_Komendant.pdf
Size:
11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponentni_posudek_Inna_Konedant_2021__kopie_A.pdf
Size:
194.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP