Návrh vhodné komunikace se zákazníky v softwarové firmě

Title Alternative:Suggestion of the most appropriate communication with customers in the software company
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem vhodných komunikačních kanálů. Cílem této práce je zjistit nejvhodnější metodu a tu se postupnými kroky snažit implementovat do procesů komunikace s klienty v softwarové firmě. Teoretická část práce je zaměřena na možnosti analýzy komunikace či marketingového výzkumu. Jednotlivými nástroji a jejich klady či zápory pro firmy a následně pro danou softwarovou firmu.
Description
41 s., 6 s. příl. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
communication in marketing, marketingová komunikace
Citation
ISSN
ISBN