Návrh inventarizačního systému založeného na RFID

Abstract
Technologie RFID není novinkou posledních let, nicméně stává se stále více dostupnou a to zejména zásluhou rostoucí poptávky. Je využívána napříč mnoha obory ať se jedná o bankovnictví, cestovní ruch, maloobchod, nebo například o logistické procesy a skladování, na které je zaměřena tato práce.Diplomová práce shrnuje základní informace o RFID, dostupném hardwaru a možnostech využití v souvislosti s logistikou v automobilovém průmyslu. Zmíněny jsou i již realizované implementace ve vybraných podnicích.Výsledkem diplomové práce je funkční implementace popsaných a následně zvolených technologií, v podobě webové aplikace propojené s RFID čtečkou a možností napojení na WMS nebo ERP systém.
RFID Technology is not innovation of last years, but it is becoming more accessible, especially due to higher demand. The technology is used across many fields and industries, for example banking, tourism, retail or in logistics and warehousing on which is aimed this Thesis.The Diploma Thesis summarises basic information about RFID, available hardware and possibilities of usage in context to logistics in automotive. Realized implementations in selected businesses are mentioned and summarized as well.The outcome of the Thesis is functional implementation of described and subsequently selected resources, into the web application, which is connected to RFID reader, finally the application could be possibly connected to systems, such as WMS or ERP.
Description
Subject(s)
RFID, inventarizace, automotive, webové aplikace, UHF, RFID štítek, RFID, Inventory, Automotive, Web Applications, UHF, RFID Tag
Citation
ISSN
ISBN