Domácí násilí na ženách

dc.contributor
dc.contributor.advisorVlach František, Ing. Ing.Paed.IGIP
dc.contributor.authorNepimachová, Denisa
dc.contributor.otherSkolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 55106 Kolčavová Sirková Brigita, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64877 Forys Martin, Ing.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-04-29
dc.date.defense2017-01-27
dc.date.submitted2015-04-23
dc.date.updated3.3.2017 15:06
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí na ženách. Cílem bakalářské práce je vytvoření projektu pro oběti domácího násilí, jež jsou v péči v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Liberci. Projekt je zaměřen na snížení dopadů tíživé situace obětem domácího násilí. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní terminologii problematiky, popisuje fáze, znaky a formy domácího násilí. Dále jsou zde zmíněny preventivní služby pro oběti domácího násilí a kampaně, zabývající se touto problematikou. Praktická část bakalářské práce se věnuje průzkumu, který se uskutečnil v Lince důvěry Liberec a v Intervenčním centru Liberec. Průzkum zjišťuje, jaká je péče o oběti domácího násilí v oblasti trhu práce. Dále je praktická část zaměřena na projekt pro oběti domácího násilí.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis concerns the issues of domestic violence against women. The aim of the thesis is to create a project for victims of domestic violence, which are in the care of asylum house for mothers with children in distress in Liberec. The project is aimed to reduce the impact of difficult situation for victims of domestic violence. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part defines basic terminology problems, describes the phase, characteristics and forms of domestic violence. Preventive services for victims of domestic violence and campaigns dealing with this issue are also mentioned in this part. The empirical part of the thesis is devoted to a research which was held at the crisis hotline and in the Intervention centre of Liberec. The research explores what is the care for victims of domestic violence in the labor market like. The practical part is focused on a project for victims of domestic violence.en
dc.description.mark
dc.format64 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24936
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBUSKOTTE, Andrea. Žena a domácí násilí - Z pekla ven. Brno: CPRESS, 2008. ISBN 80-251-1786-3.
dc.relation.isbasedonCONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 Sb. platným od 1. ledna 2007. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007. ISBN 9788000015507.
dc.relation.isbasedonDALIGAND, Liliane a Véronique BEDIN. Násilí v partnerských vztazích. Praha: Portál, 2014. ISBN 9788026207184.
dc.relation.isbasedonNOVÁK, Tomáš. Partnerské a rodinné poradenství: práce s klienty. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1526-0.
dc.relation.isbasedonŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-262-0225-7.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAgresorcs
dc.subjectdomácí násilícs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectženycs
dc.subjectAggressoren
dc.subjectdomestic violenceen
dc.subjectvictimen
dc.subjectwomenen
dc.subject.verbisdomácí násilícs
dc.titleDomácí násilí na ženáchcs
dc.titleDomestic Violence against Womenen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineSPP
local.degree.programmeSociální práce
local.degree.programmeabbreviationB7508
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag32307
local.identifier.verbis525242
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:01:28cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální práce a penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.denisa.nepimachova.pdf
Size:
2.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nepimachova.pdf
Size:
430.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP