Vliv materiálu a konstrukce na retardaci hoření výrobků společnosti STAP, a.s.

Title Alternative:THE INFLUENCE OF MATERIAL AND CONSTURCTION ON FIRE RETARDATION OF PRODUCTS BY STAP, A.S.
Abstract
Práce se zabývá vlivem materiálu a plošné hmotnosti textilie na retardaci hoření polotovarů společnosti Stap, a. s. Teoretická část charakterizuje akciovou společnost Stap, její výrobky pro dopravní prostředky a požadavky na tyto produkty kladené. Dále popisuje čtyři hlavní parametry, jež rychlost hoření ovlivňují. Jsou jimi chemická a fyzikální konstituce vláken, konstrukce textilních plošných útvarů, okolní podmínky hoření a textilní pomocné prostředky finálních nehořlavých úprav. Praktická část popisuje experiment, při němž byly nejprve vybrány typy produktů vhodných pro zkoušku, které byly následně vyhotoveny z různých textilních materiálů a o různé plošné hmotnosti. Fyzické zkoušky nehořlavosti byly realizovány dle normy ČSN ISO 3795, kterou se společnost zavázala plnit. Cílem práce bylo na základě výsledků zkoušek vyhodnotit vliv materiálu a plošné hmotnosti textilie na snížení hořlavosti polotovarů společnosti. Účelem je navrhnout optimální konstrukci výrobků všech výrobkových skupin a to jak z hlediska materiálu tak dostavy útku, a tím, pokud je to možné zjednodušit a zlevnit technologický postup u výrobků, které není třeba chemicky upravovat.
Description
78 s., 22 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
textile materials, flammability, materials properties, textilní materiály, hořlavost, vlastnosti materiálů
Citation
ISSN
ISBN