Geometrické vzory inspirované výšivkou sashiko

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním tkaniny na tkalcovském stavu Megado se zaměřením na materiál a vazební provázání. Tkanina je následně dekorovaná výšivkou, která byla zhotovena na vyšívacím stroji Tajima. Výšivku tvoří geometrické tvary inspirované japonskou výšivkou sashiko. Cílem celé bakalářské práce je vhodné propojení tkaniny s výšivkou.
This bachelor thesis deals with the processing of fabric on the loom Megado with a focus on material and weaving. The fabric is then decorated with embroidery, which was made on a Tajima embroidery machine. The embroidery consists of geometric shapes, inspired by Japanese sashiko embroidery. The goal of the whole bachelor thesis is a suitable connection of fabric with embroidery.
Description
Subject(s)
čínská výšivka, japonská výšivka, strojová výšivka, výšivka, druhy stehů, moyozashi a hito-mezashi, sashiko, bodo, bodoko, tkanina, ruční tkací stroj, příze, vyšívací nitě, geometrické vzory, geometrické tvary, Chinese embroidery, Japanese embroidery, machine embroidery, embroidery, types of stitches, moyozashi and hito -mezashi, sashiko, bodo, bodoko, fabric, hand loom, yarn, embroidery threads, geometric patterns, geometric shapes
Citation
ISSN
ISBN