Finanční a marketingová analýza tanečního klubu

Title Alternative:Financial and Marketing Analysis of the Dancing Club
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Autorka prostřednictvím své bakalářské práce přináší rozbor současného finančního stavu a marketingové situace tanečního klubu DC Inferno Kolín. Hlavní část práce tvoří analýzy, které jsou prováděny na základě podkladů získaných z účetních dokladů, osobních rozhovorů s prezidentkou, hlavní trenérkou a účetní tanečního klubu. Autorka popisuje a hodnotí situaci na trhu, k čemuž využívá i SWOT analýzu. Tato analýza vymezuje silné a slabé stránky klubu, jeho příležitosti a hrozby, na které autorka reaguje konkrétními návrhy nápravných opatření. Finanční situace je hodnocena na základě provedené horizontální i vertikální analýzy a dále na základě porovnávání výsledků hospodaření s minulými účetními obdobími. Bakalářská práce zachycuje vývoj klubu od počátečních finančních potíží až po jeho současné vyrovnané hospodaření. Práce informuje také o úspěšné aplikaci marketingového mixu a jeho významu pro další pozitivní rozvoj a dobrou pověst klubu.
Description
69 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
financial analysis, marketing, sports management, finanční analýza, marketing, sportovní management
Citation
ISSN
ISBN