Návrh komunikační strategie ve firmě Daymoon a.s. Děčín

Title Alternative:Proposal of communication strategy in the firm Daymoon a.s. Děčín
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu Daymoon a.s. V první části je zpracována situační analýza podniku, kterí je jedním z hlavních východisek při navrhnutí efektivní marketingové komunikace. Druhá část rozebírá teoretické základy související s marketingovou komunikací a jednotlivými nástroji marketingového mixu. Z těchto teoretických poznatků bylo vycházeno v dalších částech této diplomové práce. Poslední dva oddíly diplomové práce jsou zaměřena na samotnou marketingovou komunikaci ve firmě Daymoon a.s. Děčín.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN