Parametrická konstrukce galanterních textilních výrobků typu BAG s využitím systému PDS Tailor

Title Alternative:The parametric construction of haberdashery textile products of BAG type with use of PDS Tailor system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bag výrobků, jako jsou batohy, tašky, aktovky, kabely aj., s využitím počítačového systému PDS Tailor. První část této práce se zabývá rozdělením těchto výrobků z hlediska použití a , pro konstrukci důležitějším rozdělením, z hlediska tvarů. Druhá část práce popisuje základní rozměry pro jednotlivé druhy výrobků, jejich minimální a maximální hodnoty. V třetí části byly vybrány tři druhy bagu, pro které jsou zhotoveny technické nákresy společně s popisy a hodnotami rozměrů. Čtvrtá část práce popisuje program PDS Tailor a dále přibližuje tvorbu databázových souborů pro bag výrobky. Závěr práce je zaměřen na úpravy vytvořených databázových konstrukčních sítí pro zhotovení střihových šablon. Jako přílohy práce jsou: {$\bullet$} obsahy vytvořených databázových souborů {$\bullet$} nákresy konstrukčních sítí, se znázorněním a označením bodů {$\bullet$} střihové šablony dílů vybraných výrobků
This baccalaureate thesis deals with the construction of BAG products, as knapsacks, bags, briefcases etc., exploring the computer PDS Tailor system. First part of the thesis deals with sorting of these products according to the use and, from the construction point of view more important, shape. Second part summarizes basic proportions for particular sorts of products, their minimal and maximal values. In third part were manufactured technical lay-outs of three chosen bags, including the descriptions and measures. Fourth part describes the program PDS Tailor and its use for bag production database files creation. Final part is oriented to editation of produced database construction nets for fabrication of cutting patterns. The thesis annexes: {$\bullet$} contents of fabricated database files, {$\bullet$} lay-outs of construction nets with points visualization, {$\bullet$} cutting patterns of selected products
Description
katedra: KKV; přílohy: Vložené: Příloha 1 konstrukční síť válcového batohu se znázorněnými a označenými body Příloha 2 konstrukční síť hranolové tašky se znázorněnými a označenými body Příloha 3 konstrukční síť kvádrové aktovky se znázorněnými a označenými body Příloha 4 tisk souboru ROZM.DBF pro válcový batoh Příloha 5 tisk souboru SOUR.DBF pro válcový batoh Příloha 6 tisk souboru TVAR.DBF pro válcový batoh Příloha 7 tisk souboru ROZM.DBF pro hranolovou tašku Příloha 8 tisk souboru SOUR.DBF pro hranolovou tašku Příloha 9 tisk souboru TVAR.DBF pro hranolovou tašku Příloha 10 tisk souboru ROZM.DBF pro kvádrovou aktovku Příloha 11 tisk souboru SOUR.DBF pro kvádrovou aktovku Příloha 12 tisk souboru TVAR.DBF pro kvádrovou aktovku Příloha 13 obrazovka PDS Tailor MENU KONSTRUKCE Příloha 14 obrazovka PDS Tailor MENU LINIE Příloha 15 obrazovka PDS Tailor MENU DÍL Volné Příloha 16 tisk střihových šablon turistického batohu Příloha 17 tisk střihových šablon cestovní tašky Příloha 18 tisk střihových šablon manažerské aktovky; rozsah: 46s.,18 příloh, obr.25, tab.5
Subject(s)
konstrukce střihu, PDS tailor, CAD, batoh, taška, vak, aktovka, construction of cut, PDS tailor, CAD, knapsack, bag, bag, briefcase
Citation
ISSN
ISBN