Autismus

Title Alternative:Autism
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zbývala problematikou autismu. Vycházela z předpokladů, že většina dětí je vzdělávána formou strukturovaného učení a že u většiny dětí s autismem a mentální retardací je k rozvoji komunikace využívána metoda s využitím obrázků VOKS. Cílem bylo zmapovat efektivní způsoby práce s dětmi s poruchou autistického spektra a s mentální retardací. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisovala nejdůležitější informace o poruchách autistického spektra, mentální retardaci a strukturovaném učení. V části praktické byly zjišťovány konkrétní způsoby práce s dětmi s autismem a s mentální retardací. Výsledky praktické části prokázaly, že je skutečně většina dětí s touto poruchou vzdělávána formou strukturovaného učení a u většiny dětí je využívána alternativní komunikace pomocí metody VOKS. Výsledky praktické části vyústily v navrhovaná opatření, kterými jsou využívání motivace při výchově a vzdělávání dětí s autismem a s mentální retardací, důsledná spolupráce rodiny a školy a vhodné přizpůsobení školních prostor.
Description
60 s. :obr. +CD ROM
Subject(s)
autism, mental retardation, autismus, mentální retardace
Citation
ISSN
ISBN