Vytvoření aplikace pro analýzu toků v síti

Title Alternative:Creation of application for the analysis of flow network
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou toků v sítích. Úkolem je seznámit se s problematikou toků v sítích a následně vytvořit aplikaci, ve které bude možné libovolné sítě definovat a analyzovat třemi různými algoritmy. Aplikace bude vytvořena pomocí programovacího jazyka C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Pro analýzu toků budou v aplikaci implementovány algoritmy: Fort-Fulkersonův algoritmus, Dinicův algoritmus a Golbergův push-relabel algoritmus. Aplikace bude mít jednoduché uživatelské rozhraní pro nadefinování libovolného orientovaného grafu včetně ohodnocení hran kapacitami. Dále bude možné v aplikaci ručně nadefinovat více vrcholů představujících zdroje a spotřebiče. Aplikace umožní také veškeré vstupy ukládat a načítat ze souborů. Výstupem aplikace budou výpisy o průběžné činnosti algoritmů a výsledná informace, zda je, či není možné všechny spotřebiče dostatečně zásobovat definovanými zdroji. Aplikace bude schopna všechny algoritmy po dokončené analýze zhodnotit z hlediska rychlosti výpočtu. Součástí práce je využití aplikace na popsání reálné situace, řešící problematiku toků a následné její vyřešení.
Description
45 s. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
web applications, WWW aplikace
Citation
ISSN
ISBN