Konkurenční strategie vybraného podniku v oblasti cestovního ruchu

Title Alternative:Competitive strategy of the selected company in the area of tourism
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konkurenční strategií podniku ''CA Alena Čermáková, Flight Services''. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska služeb a cestovního ruchu, dále pak teoretická východiska marketingové strategie, která zahrnují podstatu marketingu, postup při tvorbě marketingové strategie a marketingový mix cestovního ruchu, který popisuje jednotlivé nástroje. Praktická část obsahuje představení vybrané cestovní agentury a výzkum, který zahrnuje hloubkový rozhovor, dotazníkové šetření a mystery shopping. Provedený výzkum je doplněn metodou ''pozorování'' a na jeho základě je sestaveno vlastní doporučení. Cílem výzkumu je odhalit kvalitu poskytovaných služeb a vytvořit návrh na opatření, která podniku pomohou vytvořit si konkurenceschopnost na trhu, který je značně nasycený.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN