Posouzení ekonomické efektivnosti vybrané sanační technologie

Title Alternative:Examination of economic efficiency of selected sanitation technology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce zpracovává sanaci metodou ISCO. Práce podrobně analyzuje technologický proces sanační metody ISCO, její dílčí činnosti a aktivity. Součástí práce je vypracování nákladového modelu pro zvolené činidlo. Podklady pro nákladový model jsou jednotlivé kroky technologického procesu a údaje o sanované lokalitě. Model zachycuje dílčí technologické kroky v časových obdobích plánovaného trvání sanace. Na základě údajů o rozsahu kontaminace a řídících zásahů sanace jsou kalkulovány náklady jednotlivých kroků a celkové náklady. Z výsledků modelu získáme přehled o finanční náročnosti a efektivnosti sanace. Model je zpracován v obecné formě, vložením relevantních údajů lze získat ekonomický projekt sanace pro libovolnou lokalitu.
This thesis processes the sanitation in accordance with ISCO - methodology. The thesis analyses the technological process of ISCO method of sanitation in detail; it investigates the partial procedures and activities of ISCO technique. The part of the thesis is the elaboration of a cost-model for the chosen test solution. The particular steps of the technological process and the specifications of the sanitation locality served as the basis of the cost-model. The model records particular technological proceedings in particular time stages of the sanitation. Both costs of the particular stages and the total costs of sanitation are calculated on the basis of specification of the range of contamination and on the basis of the operational interventions of the sanitation. The results of the simulation show details of the sanitation costs and efficiency. The model is developed for universal proposes. The economic schema for any locality can be calculated after insertion of relevant data.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 cd; rozsah: 53 s.
Subject(s)
sanace, efektivnost, isco, manganistan draselný, nákladový model, sanitation, efficiency, isco, potassium permanganate, cost model
Citation
ISSN
ISBN