Phillipsovy křivky - ekonomická teorie a realita ČR

Title Alternative:Phillips' Curves - Economic Theory and Reality for the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with the basic description of the theory of the Phillips curve and the verification of its validity in the Czech republic in the period from 1996 to 2009. The first part deals with brief summary of the theory of Phillips curve. In the second part of this work is considered relationship between unemployment and inflation depending on the real economic data. It verified the existence of this dependence and calculated prediction of the future evolution of inflation based on the established model.
Práce se zabývá základním popisem teorie Phillipsovy křivky a ověřením její platnosti na reálných datech ekonomiky České republiky v období od roku 1996 do roku 2009. První část se věnuje stručnému shrnutí teorie Phillipsovy křivky. V druhé části práce je posuzována závislost inflace a nezaměstnanosti na reálných ekonomických datech. Je ověřena existence této závislosti a na základě vypočteného modelu je proveden pokus o predikci budoucího vývoje inflace.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 90
Subject(s)
phillips curve, inflation, unemployment, czech republic, phillipsova křivka, inflace, nezaměstnanost, česká republika
Citation
ISSN
ISBN