Optimalizace výběru dodavatele

Title Alternative:Optimalization of suppliers selection
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The present diploma thesis focuses on optimization of supplier selection in the Škoda Auto company. Company processes at Škoda Auto have been continually improved for hundred and fourteen years since its foundation in 1895. Although the processes might be seemingly perfect and therefore without the need to be optimized, my diploma thesis aims to prove that there is a potential for still better solutions due to the fast developments in the automotive industry of today. The first section describes the Škoda Auto company and discusses the importance of the supplier-customer chain, mentions the importance of information technology in the purchasing area and introduces this area in the company. The second section is concerned with an analysis of the current state, problem identification and possible solution proposal. The concluding part contains recommendations, application method and business assessment.
Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci výběru dodavatele ve firmě Škoda Auto. Firemní procesy Škoda Auto jsou neustále vylepšovány již 114 let od jejího vzniku v roce 1895. Nezasvěcenému se může tedy zdát, že není již žádný prostor pro další optimalizaci procesů. Má diplomová práce se snaží dokázat, že v dnešním rychle se vyvíjejícím automobilovém světě je stále potenciál nacházet nová lepší řešení. V první části charakterizuji společnost Škoda Auto, popisuji důležitost dodavatelsko-odběratelského řetězce, informuji o důležitosti informačních technologií v oblasti nákupu a představuji oblast podnikového nákupu. V druhé části se zabývám analýzou současného stavu, identifikací problému a předkládám návrhy řešení. V závěrečné části předkládám doporučení, postup realizace a ekonomické vyhodnocení.
Description
katedra: KPE; rozsah: 73
Subject(s)
optimization, purchase, supplier, saving, supplier selection, the internet, time, cost, competition, genuine parts, process, india, russia, optimalizace, nákup, dodavatel, úspora, výběr dodavatele, internet, čas, náklady, konkurence, originální díly, proces, indie, rusko
Citation
ISSN
ISBN