Komparace vybraných pohádek Hanse Christiana Andersena a Oscara Wilda se zaměřením na zápletky, postavy a motivy

Title Alternative:Comparison of Selected Fairy Tales by Hans Christian Andersen and Oscar Wilde with Regards to Plot, Characters and Motifs
Abstract
Cílem práce je porovnat podobnosti a rozdíly mezi pohádkami Oscara Wilda a Hanse Christiana Andersena. Srovnání je provedeno analýzou motivů lásky, smrti pýchy a několika náboženských motivů zejména ve vybraných pohádkách obou autorů a zhodnocením přístupu obou spisovatelů k těmto motivům. Vybranými texty jsou: ''Malá mořská víla'', ''Slavík'' a ''Císařovy nové šaty'' Hanse Christiana Andersena a ''Rybář a jeho duše'', ''Slavík a  růže'' a ''Podivuhodná raketa'' Oscara Wilda. Podobnosti mezi vybranými texty existují ale zdají se být pouze všeobecné, zatímco rozdíly jsou dosti výrazné, což dovoluje zpochybnit obecně přijímanou tezi o Wildově inspiraci Andersenovými příběhy.
Description
95 stran
Subject(s)
fairy tales, pohádky
Citation
ISSN
ISBN