Inspirace tvorbou Paula Jacksona Pollocka - oděvní kolekce

Abstract
Hlavní inspirací pro tvorbu oděvní kolekce, je umělecká tvorba Paula Jacksona Pollocka. Nedílnou součástí byly jeho stavy deprese, které se promítají ve struktuře materiálu, variabilitě, jednoduchosti, stylu aranžování, ale i v barevnosti. Časté deprese zobrazují černé a šedé tóny. Bílé odstíny s živými barvami znázorňují jeho životní kondici. Hlavním projevem umění je použití sublimačního digitálního tisku. Rozdělení digitálního tisku na čtvrtce znázorňuje jeho destrukci.
The main inspiration for a creation of a collection of clothing is Paul Jackson Pollock's artwork. An integral part was his state of depression, which was reflected in the structure of material, variability, simplicity, style of arranging, but also in coloring. The often depressions show black and grey tones. White shades with vivid colors represent his life's condition. The main show of the art is using sublimation digital printing. The division of digital printing in the fourth quarter represents his destruction.
Description
Subject(s)
Oděvní kolekce, život a dílo P. J. Pollocka, deprese, destrukce, optimistická životní reakce, aranžování, variabilita, materiál a barevnost černá, šedá, bílá, oranžová, modrá, Collection of clothing, life and work P. J. Pollock, depression, destruction, optimistic life's reaction, arranging, variability, material and coloring - black, grey, white, orange, blue.
Citation
ISSN
ISBN