Termo-fyziologický komfort materiálů určených pro první vrstvu oděvu

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení termo-fyziologických vlastností materiálů, které jsou určeny pro 1. vrstvu oděvu třívrstvého oděvního systému.V první polovině práce je uveden souhrn informací, mj. fyziologický komfort, odvod kapalné a plynné vlhkosti z povrchu lidského těla, a přístroje, které jsou používány pro hodnocení termo-fyziologických vlastností.V druhé polovině práce je stanoven experiment, kde je dán požadavek na materiál, aby zadržoval tělesné teplo a odváděl pot z pokožky. Hodnocen je tepelný odpor, výparný odpor, tepelný tok, propustnost vodních par, prodyšnost vzduchu a management kapalné vlhkosti.
The diploma thesis is focused on the evaluation of thermo-physiological properties of materials that are intended for the 1st layer of clothing of a three-layer clothing system.In the first half of the work, a summary of information is listed, including physiological comfort, removal of liquid and gaseous moisture from the surface of the human body, and devices that are used to evaluate thermo-physiological properties.In the second half of the work, an experiment is set up, where the material is required to keep body heat and remove sweat from the skin. Thermal resistence, evaporation resistence, heat flow, water vapor permeability, air permeability and moisture management are evaluated.
Description
Subject(s)
termo-fyziologický komfort, tepelný manekýn, SGHP, tepelný odpor, výparný odpor, propustnost vodních par, prodyšnost vzduchu, management kapalné vlhkosti, thermo-physiological comfort, thermal manikin, SGHP, thermal resistance, evaporative resistance, water vapor permeability, air permeability, liquid monture management
Citation
ISSN
ISBN