Specifika mezinárodního obchoduse Státem Izrael

dc.contributor
dc.contributor.advisorČuhlová Renata, Ing. Ph.D. : 64073
dc.contributor.authorLipenský, Filip
dc.date.accessioned2022-07-29T04:31:23Z
dc.date.available2022-07-29T04:31:23Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-05-31
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-5-31
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat mezinárodní obchod se Státem Izrael obecně a také s ohledem na specifika vůči ostatním státům. Téma mezinárodního obchodu je v úvodní kapitole rozebráno do dvou základních rovin, tedy obchodu a kulturních specifik. V obchodní části jsou zmíněny rizika, doprava, dodací a platební podmínky, vládní podpora a regulace obchodu, z kulturní části je poté dán zřetel na témata interkulturní komunikace, specifika izraelských obchodníků a izraelská kultura jako celek a její fungování. V další kapitole jsou navíc doplněny o kontext Státu Izrael. Cílem této kapitoly je vyzdvižení důležitých aspektů, které jsou pro obchodování právě s tímto státem stěžejní. Následně dochází k představení podniku, který s Izraelem obchoduje, přičemž ve stejné kapitole jsou izraelská obchodní a kulturní specifika analyzována v prostředí dříve zmíněného podniku. Výsledky této části a porovnání se zbytkem práce, včetně stanovení doporučení, se nachází v závěru. Tato práce by měla sloužit pro čtenáře jako stručný a zjednodušený návod pro obchodování s Izraelem a jejím předním účelem je shrnutí často roztroušených informací do jednoho kohezivního celku.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to analyse in general and also specifically the international trade with the State of Israel. That should be done from the cultural, as well as business point of view. In the part about trade, risks, transportation, commercial and payment terms, government support/regulations are all mentioned. In the cultural part, there is emphasis set on Israeli businessman profile, intercultural communication and Israeli culture in general. Two general topics, trade and culture, are analysed separately in the beginning. In addition, they are enhanced in the context of the State of Israel. The goal of this part is to highlight the aspects, which are essential for trade with this nation. After this there is an introduction of the companies, which together cooperate to trade with Israel and after that I analyse the cultural and trade specifics in the context of the business environment of the aforementioned companies. The results of the analysis, comparison with the rest of the thesis and recommendations are all summarised in the conclusion. This thesis should also serve the readers as a simplified how to trade with Israel guide, with all the important information gathered and intact.en
dc.description.mark
dc.format65 s. (119 321 znaků)
dc.format.extentGrafy
dc.identifier.signatureV 202203921
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165938
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparDANIELS, John D, Lee H. RADEBAUGH, Daniel P. SULLIVAN, 2015. International Business: Enviroments and Operations. 15hindexth ed. Harlow: Pearson Education. ISBN 978-1-292-01679-5.par parLAUTMAN, Osnat, 2018. Israeli Business Culture: Building Effective Business Relationships with Israelis. Tel Aviv: Margo Eyon. ISBN 978-80-86149-88-2.par parMACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ, Alexej SATO, et al., 2014. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4874-0.par parPROQUEST, 2021.~Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz.par parŠTĚRBOVÁ, Ludmila et al., 2013. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21.století. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4694-4.par parKonzultant: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D, KMGpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmezinárodní obchodcs
dc.subjectobchodní jednánícs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectinterkulturní komunikacecs
dc.subjectIzraelcs
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectbusiness meetingen
dc.subjectcultureen
dc.subjectintercultural communicationen
dc.subjectIsraelen
dc.titleSpecifika mezinárodního obchoduse Státem Izraelcs
dc.titleSpecifics of the International Trade with the State of Israelen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeMezinárodní ekonomické vztahy
local.degree.programmeabbreviationB0488A050006
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000187
local.identifier.stag43309
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701116
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3921
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__Specifika_mezinarodniho_obchodu_se_Statem_Izrael__zaverecna.pdf
Size:
721.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedoucihoLipensky.pdf
Size:
554.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP