Hodnocení výkonnosti truconneXion, a. s. pomocí vybraných ukazatelů

dc.contributorMačí Markéta, Ing. Ph.D. : 60107
dc.contributor.advisorBrabec Zdeněk, Ing. Ph.D. : 58452
dc.contributor.authorKrechlerová, Lucie
dc.contributor.otherLaboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.otherLungová Miroslava, Ing. Ph.D. Konzultant : 55165
dc.contributor.otherKrechlerová Lenka, Ing. Konzultant2 : 65853
dc.date.accessioned2019-03-13T14:11:30Z
dc.date.available2019-03-13T14:11:30Z
dc.date.committed2018-5-31
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2016-10-31
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce hodnotí výkonnost společnosti truconneXion, a. s. za období 2008 - 2016. Téma bylo zvoleno na základě dlouhodobého zájmu a zaměstnání autora v oblasti finančního managementu. Měření probíhá metodou analýzy za pomoci hlubšího poznání jednotlivých ukazatelů a metodou syntézy, která hodnotí souvislosti mezi jednotlivými ukazateli. Ekonomická situace podniku byla popsána pomocí klasického hodnocení. Zhodnocení investic dle světových měřítek se zkoumalo na základě ukazatelů na bázi hodnotového managementu. Při celkovém hodnocení se situace společnosti spíše zhoršuje, ale podnik je finančně zdravý, nehrozí mu riziko bankrotu. Nejlepší situace byla v roce 2008 a poté po vyrovnání se s krizí v roce 2011. V posledním roce jsou hodnoty většiny indexů na nejhorší úrovni. Management by se měl snažit zvýšit výkonnost a snažit se držet krok s dobou v dnešní vysoce konkurenční době. Práce byla velký přínos pro zlepšení znalostí autora v oblasti měření výkonnosti a také pro vedení společnosti.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is evaluating the performance of the company truconneXion, a. s. for the period 2008 - 2016. The theme was chosen based on the long-term interest and employment of the author in the field of financial management. Measurement is based on a method of analysis, using a deeper understanding of indicators and a method of synthesis which evaluates the context between individual indicators. The economic situation of the company was described by using a classical rating. Return of investments were examined on the basis of value-based indicators. Overall, the company's situation is getting worse, but the company is financially healthy, with no risk of bankruptcy. The best situation was in 2008 and in 2011 after the financial crisis. In the last year the values of most indicators are at the worst level. Management should try to increase performance and strive to keep up with the times of today's highly competitive times. Thesis has been a great contribution to improving the author's knowledge of evaluation of the performance of the company.en
dc.description.mark
dc.format99
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky Rozvaha společnosti truconneXion, a. s. v letech 2008 2016 (Aktiva), Rozvaha společnosti truconneXion, a. s. v letech 2008 2016 (Pasiva), Výkaz zisků a ztrát společnosti truconneXion, a. s. v letech 2008 2016, Poměrové ukazatele společnosti truconneXion, a.s. v letech 2008 - 2016
dc.identifier.signatureV 201900210
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151456
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Franklin ALLEN. Principles of corporate finance. 10th ed. Boston: McGraw-Hill, 2011. ISBN 0-07-295723-9.
dc.relation.isbasedonBRIGHAM, Eugene F. a Joel F. HOUSTON. Fundamentals of financial management. 12th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2009. ISBN 0-32-423596-8.
dc.relation.isbasedonČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3158-2.
dc.relation.isbasedonKISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 978-80-717-9321-3.
dc.relation.isbasedonMARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2432-4.
dc.relation.isbasedonREŽŇÁKOVÁ, Mária. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3441-5.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectHodnocení výkonnostics
dc.subjectklasické ukazatelecs
dc.subjectmodely určení finanční stabilitycs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectPerformance of the evaluationen
dc.subjectclassical indicatorsen
dc.subjectmodels of financial stability determinationen
dc.subjectEconomic value addeden
dc.subject.verbiseconomic value addeden
dc.titleHodnocení výkonnosti truconneXion, a. s. pomocí vybraných ukazatelůcs
dc.titleEvaluation of the performance truconneXion, a. s. using selected indicatorsen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000456
local.identifier.stag35322
local.identifier.verbiskpw06569771
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo210
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:16cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Lucie_Krechlerova__diplomova_prace.pdf
Size:
4.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Krechlerova_posudek.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Krechlerova_OP.pdf
Size:
110.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP