Současná tvář dragu textilní technikou

Abstract
Bakalářskou práci zahajuji textovou rešerší na téma současnost a historie dragu, jako uměleckého sebevyjádření v oblasti módy, módních doplňků, líčení a paruk. Práce vychází z původní inspirace drag kulturou a její rozmanitostí. Drag queens slouží, jako inspirace pro vytvoření návrhů k vyšívání. Závěrečným výsledkem této práce je umělecká instalace strojových a ručních výšivek inspirovaných líčením drag umělců.
This bachelor's thesis begins with my research on the topic of the present and history of drag, as an artistic self - expression in the field of fashion, fashion accessories, make - up and wigs. The work is based on the original inspiration of drag culture and its diversity. Drag queens serve as inspiration for creating designs that are used for embroidery. The final results of this work is an artistic installation of machine and hand embroidery which were inspired by drag make up.
Description
Subject(s)
drag, drag queen, umělecké líčení, portrét textilní technikou, ruční vyšívání, strojové vyšívání, drag, drag queen, artistic make up, portrait using textile technique, hand embroidery, machine embroidery
Citation
ISSN
ISBN