Horská kola, hlavní disciplíny a vývoj horského kola

Abstract
Cílem bakalářské práce ?Horská kola, jednotlivé disciplíny a vývoj horskéhokola? je odhadnout vývoj horských kol a UCI světového poháru. Práce shromažďujedata o historii vzniku kola a historii horských kol od roku 1966, kdy horské kolovzniklo, až po současnost. Popisuje pravidla devíti hlavních disciplín a příslušnévybavení. Dále analyzuje jak byl pozměněn průběh UCI světového poháru horskýchkol zařazením nového závodu XCC v roce 2018. Výsledek průzkumu poukázal nazměnu definice úspěšného XCO jezdce, který musí být mnohem všestranější nežlidříve a tudíž můžeme očekávat nadcházející generační obměnu. Podleshromážděných informací byl vytvořen odhad dalšího vývoje horských. Očekává se,že horská kola budou nadále kopírovat trendy populárních sportů a rozšíří se o dalšídisciplíny, které se stanou součástí UCI světového poháru horských kol.
The goal of the bachelor thesis ?Mountain bikes, individual disciplines and theevolution of the mountain bike? is to estimate the evolution of mountain bikes. Thework summarizes data about the origin of the bike and history of mountain bikessince 1966, when the mountain bike was invented until today. It describes questionsregarding the rules of nine main disciplines and the relevant equipment. It analyzesthe changes regarding the UCI mountain bike world cup by integrating new XCCrace in 2018. The result of the research shows the change of the definition ofsuccessful XCO rider, who has to be more versatile than before and therefore we canexpect the generation changes. The estimation of further evolution of the mountainbikes was created on the basis of the collected information. It is excepted that themountain bikes will follow the trends of popular sports and it will be extended byother disciplines which become the part of UCI mountain bike world cup.
Description
Subject(s)
horská kola, cyklistika, vývoj horských kol, závody horských kol, historie horských kol, cross country short circuit, disciplíny, mountain bike, cycling, development of mountain bikes, mountain bikeracing, history of mountain bikes, cross country short circuit, disciplines
Citation
ISSN
ISBN