Architektonické památky Rychnova nad Kněžnou (1497-1753)

Abstract
Bakalářská práce se zabývá historickou zástavbou města Rychnov nad Kněžnouv letech 14971753. Snaží se charakterizovat hlavní architektonické památky a jejich postupný vývoj od prvopočátků až do současné podoby. Práce nabízí ucelený přehled stavebního vývoje vybraných objektů v Rychnově nad Kněžnou.V úvodu práce je stručně objasněna historie města jako celku. V dalších částech jsou přiblíženy jednotlivé architektonické památky. Zaměřuji se na jejich popis z hlediska architektonického i historického. Práce vychází ze studia regionální literatury a archivních pramenů. Je doplněna fotodokumentací, která umožní přiblížit si jednotlivé stavby.
The bachelor thesis deals with the most important historical buildings of the town Rychnov nad Kněžnou in the years 1497-1753. It tries to characterize the main architectural monuments and their gradual development from the earliest beginnings to its present form. The work offers a complete overview of the construction development of selected objects in Rychnov nad Kněžnou.In the beginning of the work there is the history of the city explained as a whole. Other parts demonstrate various architectural monuments with focus on their description in terms of their architectural and historical aspects.The work is based on the study of regional literature and archive sources. It is complemented by photographs that will allow the readers to visualize individual buildings.
Description
Subject(s)
historie, šlechta, architektura, stavby, Rychnov nad Kněžnou, zámek, kostel sv. Havla, kostel Nejsvětější Trojice, jízdárna, history, nobility, architecture, buildings, Rychnov nad Kněžnou, castle, church St. Havel, the Holy Trinity Church, riding hall
Citation
ISSN
ISBN