Problematika nasazení komerčního a nekomerčního programového vybavení ve státní správě

Title Alternative:Problems of commercial and noncommercial service programme facility in state administration
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The dissertation is dealing with the possible savings in alternative software implementation at Ministry of Local Development. It is dealing above all with open source products which are distributed free but also it is dealing with commercial programmes affordable for payment. It is trying to express the differences among them and terms of implementation, also is trying to find the most convenient solution in present approach of the ministry. Software products in analysis are divided into operating programmes and user programmes. Alternative compatibility software question is taken into an account also, in connection with present software. Practical implementation of virtualization is analyzed as well as a modern and effective solution of financial and labour economies at present improvement of public services. The dissertation is presenting successful illustration from economies from the world and similar implementations for the ministry.
Tato práce pojednává o možných finančních úsporách při nasazení alternativního softwaru na Ministerstvu pro místní rozvoj. Zabývá se především jak open source produkty, které jsou distribuovány zdarma, tak i komerčními programy dostupnými za úplatu. Snaží se postihnout podstatné rozdíly mezi nimi, podmínky nasazení a hledá nejvhodnější řešení ve stávající koncepci ministerstva. Softwarové produkty v analýze rozděluje na operační systémy a uživatelské programy. V práci je též zohledněna otázka kompatibility alternativního softwaru v návaznosti na stávající hardware. Analyzováno je též možné nasazení virtualizace jako velmi moderního a efektivního řešení finančních a pracovních úspor při současném zlepšení dostupnosti služeb. Práce dále uvádí úspěšné příklady úspor ze světa a možnosti podobné implementace do prostředí ministerstva.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD-ROM,; rozsah: 85s.(137 000 znaků) 3s. příloh
Subject(s)
state administration, open source, virtualization, economies, státní správa, open source, virtualizace, úspora finančních prostředků
Citation
ISSN
ISBN