Design of mobile jack for lifting clay model of cars

Abstract
Tato práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení pro zvedání hliněného modelu automobilu v plném měřítku pro firmu Svott s.r.o. Zařízení musí být schopné se pohybovat po výrobní hale dle potřeby výrobce modelu. Konstrukce zvedacího zařízení musí mít schopnost uzvednout modely o hmotnosti přibližně 5 tun a také do výšky 1 metr. Hliněný model automobilu je vyroben z různých materiálů umístěných na ocelovém rámu se čtyřmi zdvižnými body, které jsou v jedné rovině v obdélníkovém uspořádání. Délka a šířka mezi body zdvihu se mohou lišit dle různých modelů automobilů, takže konstrukce zvedacího zařízení by měla být schopna přizpůsobit se co nejvíce typům modelů. Celý návrh byl proveden v sw Catia V5.
This work is to design a jack for lifting full scale clay model of production cars for the company Svott s.r.o. The jack must also be able to move on the factory floor as and whenever needed by the manufacturer. The design of the lifting device must have a capacity to lift models of about 5 tons in mass and also up to a height of 1 meter. The clay model of car is built of various materials assembled on a Steel frame with Four Jacking Points all in the same plane in a rectangular arrangement. The length and width between the Jacking points might differ from different models of car, so the design of the Jack should be able to accommodate as many types of models as much possible. The whole design is carried out in Catia V5 student.
Description
Subject(s)
zvedák, hliněný model, nosnost, ocelové rámy, body zdvihu, konstrukční modely, Jack, Clay model, Lift, Load Capacity, Height, Steel Frame, Jacking Points, Design Models
Citation
ISSN
ISBN
Collections