Modelování elektrických vlastností textilií s využitím programu Femlab

Title Alternative:Modeling of elektrics textile properties with used program Femlab
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá základními principy vodivosti látek. Popisuje rozdíl mezi vodiči, izolátory a dielektriky a jejich chování v elektrickém poli. Byl navržen a realizován experiment, který porovnává reálná měření elektrických vlastností souvisejících s problematikou elektrostatického náboje s namodelovanými vlastnostmi pomocí programu Femlab\regm{}. V práci je popsána metodika modelování. Pro experiment byly použity vzorky materiálů se zatkanými antistatickými vlákny, které se používají do speciálně čistých provozů.
This diploma work is engaged in basic philosophy of conductivity fabrics. Describes difference between conductors, dice-insulators and dielectrics and their behaviour in electric field. It was designed and realized experiment, which is comparing real metering of electric characteristics in connection with incidental problems of electrostatic charge and moduled characteristics made by programme Femlab\regm{}. In work is described metodology of simulation. For experiment were used exhibits of materials with smashed antistatic grains, which are used in specially clean running.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 90
Subject(s)
elektrické vlastnosti, femlab, lucia g, magnetické pole, matlab, objemová rezistivita, povrchová rezistivita, uhlíková vlákna, electrical characteristics, femlab, lucia g, magnetic field, matlab, volume resistivity, surface resistivity, carbon fibres
Citation
ISSN
ISBN