Adaptivní model hoření homogenní směsi ve válci zážehového spalovacího motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato habilitační práce je zaměřena na experimentální výzkum vozidlového zážehového motoru spalujícího homogenní palivovou směs. Konkrétně se jedná o přímé měření obsahu zbytkových spalin ve válci motoru s využitím analýzy odebíraného vzorku náplně válce v průběhu kompresního zdvihu. Změřené hodnoty jsou pak porovnány s alternativními nepřímými výpočtovými postupy. Na vyšetřovaném motoru byla provedena termodynamická analýza indikovaného tlaku v širokém rozsahu provozních režimů motoru. Ze zjištěných údajů byl s využitím regresní analýzy sestaven empirický adaptivní model pro popis průtahu zážehu a průběhu vyhořívání palivové směsi ve válci motoru. Adaptabilita navrženého modelu hoření spočívá v tom, že model dokáže adekvátně reagovat na změny provozního režimu motoru, aniž by musely být upravovány parametry výpočtu.
This habilitation thesis is aimed at experimental research of the vehicle spark- ignition engine with homogenous fuel-air mixture. It includes direct measurement of residual gas content in the engine cylinder by means of gas sampling during the compression stroke with its further analysis. The measured values are being compared with alternative indirect techniques. The investigated engine had undergone thermodynamic analysis of cylinder pressure data within a wide range of operational engine conditions. The empirical adaptive model for ignition delay and in-cylinder combustion process has been built based on the calculated data and by using regression analysis. The adaptability of the proposed combustion model consists in its appropriate response to the changes of operational engine conditions without need for the model readjustment.
Description
Subject(s)
Zážehový spalovací motor, zbytkové plyny, blow-by plyny, průtah zážehu, průběh hoření, adaptivní model hoření, SI engine, residual gas, blowby gas, ignition delay, burning rate, adaptive combustion model
Citation
ISSN
ISBN
Collections