Etika a manažer

Title Alternative:Ethics and manager
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This dissertation is focused on ethics and its role in management. The theoretical part explains the role of ethics in relationship to society, environment, economics, business and management. It answers questions about why and how ethics should be implanted into managerial technics, corporate behavior and business environment. It shows the necessity of organizational behavior management for 21st century. In the application part the empirical study of the corporate social responsibility, the code of business ethics and managerial culture in Škoda Auto has been undertaken. The research evidence was collected through individual questionnaires and through internal materials. At the end conclusions and recommendations are drawn, upon which the Škoda Auto Company can improve and possibly review and modify its current procedures and policies.
Tato diplomová práce je zaměřena na etiku a její roli v managementu. Teoretická část vysvětluje úlohu etiky ve vztahu ke společnosti, životnímu prostředí, ekonomice, podnikání a managementu. Odpovídá na otázky proč a jak by měla být etika zahrnuta do manažerských technik, chování organizace a podnikatelského prostředí. Ukazuje nezbytnost managementu řízení měkkých prvků pro 21. století. V praktické části byl uskutečněn průzkum sociálně odpovědného chování firmy, průzkum etického kodexu a průzkum manažerské kultury ve firmě Škoda Auto. Tento průzkum byl proveden formou dotazníků a formou studia interních materiálů. Závěr práce se zabývá vyhodnocením výsledků průzkumu a doporučeními, která by mohla zlepšit a modifikovat současné postupy ve společnosti Škoda Auto.
Description
katedra: KPE; rozsah: 80 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
ethics, manager, management, ethics code, corporate social responsibility, team, ethical standard, morality, environment, etika, manažer, management, etický kodex, sociálně odpovědné chování, tým, etický standard, morálka, životní prostředí
Citation
ISSN
ISBN