Vlastnosti materiálů pro zhotovení pánské konfekce

Title Alternative:PROPERTIES OF MATERIALS FOR MAKING MEN´S CLOTHING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá oděvními materiály používanými ke zhotovení pánského oděvu. Zaměřuje se především na vlastnosti, které jsou důležité pro životnost a reprezentativnost těchto oděvů. Cílem této práce bylo využít vzorky poskytnuté firmou Blažek Praha a.s., k experimentu, stanovit vybrané vlastnosti, které rozhodují o trvanlivosti a estetičnosti výrobku. Poté je vyhodnotit dle požadavků, které jsou na ně kladeny. Rešerše vlastností oděvních materiálů byla podkladem pro vytvoření uceleného přehledu o základní charakteristice oděvních materiálů a jejich vlastností. Dále byla v této části popsána kalkulace a definovány parametry pro kalkulaci výroby konečného výrobku. V experimentální části byla popsána a provedena měření vlastností textilních materiálů. Na základě experimentálního měření byly výsledné hodnoty vyhodnoceny. Dále zde byla znázorněna kalkulace výrobu jednoho druhu pánské košile.
This thesis deals with clothing materials used to manufacture men's clothing. It focuses on features that are important for life and the representativeness of these garments. The aim of this study was to use the samples provided by Blazek and Prague , to experiment , to determine selected properties that determine the durability and aesthetics of the product. It is then evaluated according to the requirements that are imposed upon them. Retrieval properties of clothing materials were the basis for a comprehensive overview of the basic characteristics of clothing materials and their properties. Furthermore, in this part of the calculation described and defined parameters for the calculation of the manufacture of the finished product. In the experimental part was described and made measurements of the properties of textile materials. Based on experimental measurements resulting values were evaluated. Further calculations here show the production of one type of men's shirts.
Description
katedra: KHT; rozsah: 80 s.
Subject(s)
oděvní materiály, geometrické vlastnosti, odolnost v oděru, odolnost proti tvorbě žmolků, oblekové a košilové materiály, kalkulace, clothing materials, geometric properties, abrasion resistance, esistance against the formation of striations, suit and shirt materials, calculations
Citation
ISSN
ISBN