Stres v policejní práci

Title Alternative:STRESS AT POLICE WORK
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis was focused on the questions of the stress at the police work. Whether the stress affects the policemen and whether the stress increases by the contact with aggressive people. The thesis came out of the present conditions of the municipal police, when high occupational requirements are put on the policemen and at the same moment the policemen are exposed to stress situations by the solving of the criminal cases. The aim of the work was to find out, whether the stress affects the policemen, whether influences their mental endurance and whether the stress increases by the contact with aggressive people. The results of the thesis conformed to the beginning hypothesis. The thesis consisted of the two pivotal parts- theoretic and experimental. The theoretic part by the processing and the presentation of the specialized publication described emotions, stress, aggression and burnout syndrome. The experimental part through the answer sheet searched for the opinion of the 30policemen in a given city on the questions of the stress. The results indicated that the stress affects the policemen negatively and that the stress increases by the contact with aggressive people. The most important benefit of the thesis was the description of the municipal police.
Bakalářská práce se zabývala problematikou stresu v policejní práci se zaměřením, zda stres působí na strážníky a zda je zvyšován při jednání s agresivními osobami. Vycházela ze současného stavu v obecní policii, kdy jsou na strážníky kladeny vysoké profesní požadavky a zároveň jsou vystavováni stresovým situacím při řešení trestně právních věcí. Cílem práce bylo zjistit, zda stres na strážníky působí, zda ovlivňuje jejich psychickou odolnost a zda je zvyšován při jednání s agresivními osobami. Míra dosažení cíle byla bakalářskou prací naplněna dle původních předpokladů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomoci zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala emoce, stres, agresi a syndrom vyhoření, a část praktickou. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku postoje 30 strážníků v určeném městě k problematice stresu. Výsledky ukazovaly, že stres na strážníky negativně působí a je zvyšován při jednání s agresivními občany. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zmapování situace v obecní policii.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 dotazník, 1 CD; rozsah: 68
Subject(s)
emotions, fear, stress, stress starter, defensive mechanism, aggression, burnout syndrome, policeman, helping professions, emoce, zátěžové situace, strach, stres, stresor, obranné mechanismy, agrese, syndrom vyhoření, strážník, pomáhající profese
Citation
ISSN
ISBN