Šperky v interakci s receptory kůže

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou šperků inspirovaných lidskou kůží, jejími deformitami a schopnostmi. Toto téma jsem zvolila především z důvodu mých vlastních zkušeností, tedy častých problémů s kůží jako jsou spáleniny, nebo alergické reakce. Při práci jsem se seznámila s novými technologiemi a materiály, jako je například kůže, či jsem využila zdravotnické potřeby a materiály. Cílem práce je vytvořit šperky v interakci s lidskou kůží a jejími receptory.
The Bachelor thesis deals with the creation of jewelry inspired by human skin, its deformities and abilities. I chose this topic primarily because of my own experience, i.e. frequent skin problems such as sunburns or allergic reactions. While working, I became familiar with new technologies and materials, such as leather, or used medical supplies and materials. The aim of the work is to create jewelry in interaction with human skin and its receptors.
Description
Subject(s)
Kůže, receptory, body art, alergie, poranění kůže, Skin, receptors, body art, allergy, skin injury
Citation
ISSN
ISBN