Hodnocení sídelní struktury a typologie zástavby území Jizerských hor

Title Alternative:Eveluation of residential structure and typology of built up land of jizera moutain
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis deals with the examination of settlement structure and the typology of built-up areas of the Jizera Mountains. The thesis consists of two major parts - a theoretical and practical part. The theoretical section provides the reader with a basic insight into the fields of landscape planning and human geography. The practical section primarily draws on the results of field research into the particular urban areas. The aim of this work is to present the development of the settlement of the Jizera Mountains area. Thus, the settlement structures of the individual municipalities in the region are compared from various perspectives.
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením sídelní struktury a typologií zástavby na území Jizerských hor. Dělí se na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá poznatky územního plánován a humánní geografie. Praktická část vychází především z terénního průzkumu daného území. Snahou bylo poukázat na vývoj osidlování území Jizerských hor a zároveň porovnat vývoj, odlišné prvky a vnímání obyvatel jednotlivých zkoumaných obcí.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 58 s., 9 s. příloh
Subject(s)
land-registered area, habitation quality, character of build-up area, typology of build-up area, folk architecture, katastrální území, kvalita bydlení, charakter zástavby, typologie zástavby, lidová architektura
Citation
ISSN
ISBN