Optimální využití leasingu jako zdroje financování

Title Alternative:Optimum use of leasing as a financial source
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my thesis is to analyze and evaluate various possibilities that leasing, as a source of financig for purchasing goods, can provide and to evaluate their optimal functions. The introductory part of my thesis includes the summary of general characteristics of leasing and provides review of its present status in the area of tax and accounting legislation, affecting substantially its profitability. The fundamental part of my thesis focuses on the application of tax and accounting laws in the area of leasing applications. Further, my thesis includes the evaluation of the optimal use of financial leasing by comparison with other methods of financing (cash, credit). As the comparison criteria to select the most suitable approach I choose the administrative demands, rights to dispose of property, tax impacts and the cost of acquiring the lease. When using the model situation the financial leasing was determined to be the less favorable option. The credit financing, representing the biggest competitive product today, was determined to be the more favorable financing option. Therefore the entire area of financing sources has been the subject of step-by-step changes recently, which is quite evident from reports and analyses ussued by Czech Leasing and Financial Association. In comparison with previous years the use of leasing, dominating the market formerly, has been declining sharply. on the other hand the credit and hire-purchase systems represnt the more and more frequently used financial sources today.
Předmětem diplomové práce je analýza a vyhodnocení možností, které leasing jako zdroj financování při pořizování majetku nabízí, a posouzení jejich optimálnosti. Úvodní část poskytuje shrnutí obecné charakteristiky leasingu a podává přehled o jeho současném postavení v daňové a účetní legislativě, která významně ovlivňuje jeho výhodnost. Stěžejní část práce je věnována aplikaci daňových a účetních zákonů v leasingové praxi. V další části je hodnoceno optimální využití finančního leasingu pomocí srovnání s jinými variantami financování (hotovost, úvěr). Srovnávacím kritériem pro výběr vhodné varianty je administrativní náročnost, právo disponování s majetkem, daňové dopady a finanční náročnost pořízení. V modelovém příkladu byl finanční leasing vyhodnocen jako méně výhodná varianta. Optimálnějším alternativním řešením bylo úvěrové financování, které je dnes největším konkurentem leasingu. V oblasti zdrojů financování tak postupně dochází ke změnám, které jsou patrné ze zpráv a analýz České leasingové a finanční asociace. Dříve dominantní leasing zaznamenává ve srovnání s předchozími roky výrazný pokles a naopak úvěry a splátkové prodeje jsou stále využívanějším finančním zdrojem.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 2 x CD ROM.; rozsah: 93 s., 14 s. obr. příloh.
Subject(s)
financial leasing, operative leasing, down payment, lease rental, lease coefficient, net leasing facility method, lease tax impact, leasing agreement, leasing cost, finanční leasing, operativní leasing, akontace, leasingové nájemné, leasingový koeficient, metoda čisté výhody leasingu, daňový dopad leasingu, leasingové smlouva, cena leasingu
Citation
ISSN
ISBN