Hodnocení udržitelného rozvoje na regionální úrovni

Title Alternative:Evaluation of sustainability development at regional level
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konceptem udržitelného rozvoje a jeho hodnocením na regionální úrovni - v tomto případě je hodnocení aplikováno na Liberecký kraj. První část práce je zaměřena na charakteristiku trvale udržitelného rozvoje ve světovém i evropském měřítku orientovaná na strategické dokumenty. V druhé části jsou analyzovány typy indikátorů používané pro hodnocení udržitelného rozvoje na evropské, republikové, krajské a místní úrovni a metodiky hodnocení udržitelného rozvoje. Závěrečná část je věnována vlastnímu návrhu sady indikátorů na regionální a místní úrovni s doporučením a odůvodněním výběru a samotnému hodnocení udržitelného rozvoje Libereckého kraje na základě zvolených indikátorů, získaných výsledků a tematických map.
The Bachelor thesis deals with the concept of sustainable development and its evaluation at the regional level - in this case, the evaluation applied to the district of Liberec. The first part is focused on sustainable development in both European and global scale, as well as on strategic documents. In the second part there are analyzed types of indicators used for assessing sustainable development at European, republic, regional and local level and methodology of assessment of sustainable development. The final section is devoted to design their own sets of indicators at regional and local level with the recommendation and the reasons for the selection and evaluation of sustainable development itself for the district of Liberec on the basis of the selected indicators, the obtained results and the thematic maps.
Description
katedra: KGE; přílohy: CD ROM; rozsah: 72
Subject(s)
udržitelný rozvoj, indikátory udržitelného rozvoje, liberecký kraj, sustainable development, indicators of sustainable development, district, of liberec
Citation
ISSN
ISBN