Návrh kombinovaného mechanického a lepeného spoje ocelové a kompozitové části kardanového hřídele

Abstract
Práce se zabývá návrhem a ověřením spoje dvou částí kardanového hřídele z různých materiálů. V první části je uveden popis částí kardanového hřídele, materiály kompozitových trubek vhodných pro tuto aplikaci a typy lepených spojů. V druhé části práce je vysvětlena volba způsobu kombinovaného spoje, výpočet jeho délky a výpočtu ozubení. Dále je popsána zkouška a prezentovány její výsledky včetně porovnání s lepenými spoji.
The thesis deals with the proposal and check of a joint between two parts of the cardan shaft of different materials. The first part describes parts of the cardan shaft, composite tubes materials convenient for this application and types of bonded joints. The second part explains the choice of the form of combined joint, calculation the lenght and calculation the gears. Then the check is described and its results are presented. The results including a comparison with glued joints.
Description
Subject(s)
Kardanův hřídel, kompozitová trubka, lepené spoje, zkouška pevnosti, drive shaft, composite pipe, glued joints, strength test
Citation
ISSN
ISBN