Geomorfologický atlas Šluknovska

Title Alternative:The Geomorfological Atlas of Šluknov
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The works tries to elaborate summary of natural assets of Šluknovsko. The aim of the project was to try to create a set of information about natural monuments on this area. The creation of The Geomorfical Atlas of Šluknovsko is based on study of this region and also on works in terrain. The explotation is meant for schools as well as for all public.
Diplomová práce podává stručný přehled o přírodních zajímavostech Šluknovska. Cílem je pokusit se vytvořit ucelený soubor informací o přírodních útvarech vyskytujících se na tomto území. Na základě studia území a terénních pochůzek byl vytvořen jako samostatná příloha geomorfologický atlas doplněný vlastními fotografiemi. Součástí práce je také didaktický výstup. Využití práce je koncipováno pro školní potřeby i pro širší veřejnost.
Description
katedra: KGE; přílohy: geomorfologický atlas; rozsah: 34 s., 30 s. obrazových příloh
Subject(s)
rocky relief, geomorphology, geology, sandstones, ejecta, skalní reliéf, geomorfologie, geologie, pískovce, vyvřeliny
Citation
ISSN
ISBN