Architektonické dílo Čeňka Musila

Title Alternative:Architectural work of Čeněk Musil
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with the work of a significant architect Čeněk Musil, who has stigmatized the architectural shape of Jičín in the first half of the 20th century, both aesthetically and from the perspective of Art history. It also summarizes the urban development of the Jičín town from the time of its foundation. It deals with the situation of Czech architecture at the end of the 19th century and the beginning of the 20th, and mentions main representatives of particular build, whose work affected Čeněk Musil. The thesis also mentions some significant buildings of modern architecture, which are situated in Jičín. The fundamental subject of the diploma is the person of Čeněk Musil. The thesis summarizes his life, architectonic and urban work. In the final part of the diploma the author suggests a sight-seeing tour through Musil's Jičín, that can be used by secondary school teachers.
Práce pojednává o dílu významného architekta Čeňka Musila, který během první poloviny 20. století natrvalo poznamenal architektonickou tvář Jičína, z estetického a uměleckohistorického aspektu. Shrnuje rovněž urbanistický vývoj města Jičína od jeho založení. Pojednává o situaci české architektury konce 19. a první poloviny 20. století a zmiňuje hlavní představitele jednotlivých slohů, jejichž působení mělo vliv na architekta Musila. Práce rovněž zmiňuje některé významné stavby moderní architektury nacházející se v Jičíně. Stěžejním tématem práce je osobnost architekta Čeňka Musila. Práce shrnuje jeho život, dílo architektonické a práci urbanistickou. V závěru práce autorka navrhuje příklad vlastivědné procházky Musilovým Jičínem, který může být užit učiteli 2.stupně.
Description
katedra: KFL;
Subject(s)
čeněk musil, architecture, jičín, čeněk musil, architektura, jičín
Citation
ISSN
ISBN