Autonomní systém pro monitoring životního prostředí

Abstract
Cílem práce bylo vyvinout prototyp stanice pro indikační měření některých veličin v životním prostředí. Požadavky pro stanici byly: nízká cena a spotřeba komponentů, malé rozměry stanice a bezúdržbový provoz. Byly vyhodnoceny existující monitorovací stanice. Pro prototyp byla vybrána řídící vývojová deska (Arduino Pro MINI), senzory pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu (AM2302), teploty půdy (DS18B20) a vlhkosti půdy (Capacitive soil moisture sensor v1.2). Byla vybrána IoT síť Sigfox pro vysílání naměřených výsledků. Pro nabíjení použitých akumulátorů byla použita nabíjecí deska s konektorem USB-C. Ve vývojovém prostředí Arduino IDE byl vytvořen program pro řízení stanice. Výsledná stanice byla sestavena a odzkoušena.
The goal of this thesis is to develop a prototype of an indicative measurement station for various environmental variables. The requirements for the station follow: low-cost of components with low electricity consumption, small dimensions of the station, and maintenance-free operation. Existing monitoring stations are evaluated in the thesis. A microcontroller kit (Arduino Pro MINI), sensors for measuring relative humidity and air temperature (AM2302), soil temperature (DS18B20) and soil moisture (Capacitive soil moisture sensor v1.2) were selected for the prototype. The Sigfox IoT network was selected to transmit the measured results. A charging board with a USB-C connector was used to charge the batteries used in the prototype. A program was created to control the station in the Arduino IDE development environment. The resulting station was assembled and tested.
Description
Subject(s)
Monitorovací stanice, nízká spotřeba, Arduino, ESP, IoT, Monitoring station, low power consumption, Arduino, ESP, IoT
Citation
ISSN
ISBN