Analýza vlivu použitého stehu a švu na vodivost antistatických konfekčních výrobků

Title Alternative:Analysis of the influence of the used stitch and seam on the antistatic apparel conductivity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností antistatických šicích nití a textiliemi firmy VÚB a.s. se sídlem v Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení použití vybraných zástupců stehů, švů a hustoty stehu na vodivost při použití různých druhů antistatických šicích nití a při jejich aplikaci do konfekčně využitelných textilií na antistatické ochranné oděvy. V teoretické části budou popsány elektrické vlastnosti a použití antistatických šicích nití u druhů švů a stehů v ochranných konfekčních výrobcích. V experimentální části bude měřen odpor daných vzorků s následným vyhodnocením jejich naměřených hodnot.
The bachelor thesis deals with the question of the quality of the antistatic sewing threads and textiles of VÚB a.s., based in Ústí nad Orlicí. The principal aim of the thesis is to evaluate the use of selected examples of stitches, seams and the stitch density on the conductance while using various kinds of antistatic sewing threads, and applying them in ready-made available textiles to antistatic protective clothing. In the theoretical part, the electrical characteristics and the application of the sewing thread at variety of seams and stitches in the protective ready-made clothing are described. The electrical resistence of the samples in question is measured and the measured values are evaluated afteward in the experimental part.
Description
katedra: KKV; přílohy: Tabulky naměřených hodnot, použité stroje a zařízení, příklady vyráběných typů vodivýchh vláken a antistatických šicích nití, vzorník jednotlivých vzorků textilních materiálů, snímky požízené videokamerou, vzorníky k měření; rozsah: 60 s.
Subject(s)
antistatická šicí nit, steh, šev, vodivost, antistatic sewing thread, stitch, seam, conductance
Citation
ISSN
ISBN